Home » Fahrzeuge » Tatra KT8 » KT8D5 (9001-9048)

KT8D5 (9001-9048)


» 9001-9048 » Vollwerbung          

Wgnr. Hersteller/
Baujahr/
Typ
Fabriknr. Bemerkungen Foto Fotoerklärung
9001 CKD
1986
KT8D5 Nullserie
176 212 A
176 222 B
176 232 C
2007 zum KT8D5.RN2P (9051)
9001
Linie 8 - Vozovna Střešovice
© Petr Špitálský
9002 CKD
1986
KT8D5 Nullserie
176 213 A
176 223 B
176 233 C
2006 zum KT8D5.RN2P (9052)
9002
Linie 3 - Otakarova
07.07.04 - © Thomas Lenhart
9003 CKD
1986
KT8D5 Nullserie
176 214 A
176 224 B
176 234 C
2008 zum KT8D5.RN2P (9053)
9003
Fahrschule - Hládkov
© Petr Špitálský
9004 CKD
1986
KT8D5 Nullserie
176 215 A
176 225 B
176 235 C
2011 zum KT8D5.RN2P (9054)
9004
Linie 8 - Starý Hloubětín
© Petr Špitálský
9005 CKD
1989
KT8D5
178 253 2009 zum KT8D5.RN2P (9055)
9005
Linie 25 - Vítězné náměstí
26.04.00 - © Michal Režný
9006 CKD
1989
KT8D5
178 258 1995 Unfall / ausgemustert
9006
Linie 3 - Nádraží Braník
vor 1995 - © Martin Mendl
9007 CKD
1989
KT8D5
178 254 2010 zum KT8D5.RN2P (9057)
9007
Linie 35 - Vozovna Motol
13.08.98 - © Michal Režný
9008 CKD
1989
KT8D5
178 261 2012 zum KT8D5.RN2P (9058)
9008
Linie 3 - Masarykovo nádraží
18.12.06 - © Marcel Götze
9009 CKD
1989
KT8D5
178 252 2012 zum KT8D5.RN2P (9059)
9009
Linie 26- Strossmayerovo náměstí
13.07.08 - © Marcel Götze
9010 CKD
1989
KT8D5
178 264 2009 zum KT8D5.RN2P (9060)
9010
Linie 9 - Palmovka
13.04.07 - © Marcel Götze
9011 CKD
1989
KT8D5
178 263 2012 zum KT8D5.RN2P (9061)
9011
Linie 26 - Želivského
29.11.00 - © Michal Režný
9012 CKD
1989
KT8D5
178 251 2005 zum KT8D5.RN2P (9062)
9012
Linie 1 - Petřiny
29.05.05 - © Marcel Götze
9013 CKD
1989
KT8D5
178 257 2009 zum KT8D5.RN2P (9063)
9013
Linie 6 - Lehovec
09/2002 - © František Zahnáš
9014 CKD
1989
KT8D5
178 266 2012 zum KT8D5.RN2P (9064)
9014
Linie 8 - Palmovka
03.05.10 - © Marcel Götze
9015 CKD
1989
KT8D5
178 262 2010 zum KT8D5.RN2P (9065)
9015
Linie 4 - Hostivařská
04.05.99 - © Michal Režný
9016 CKD
1989
KT8D5
178 267 2013 zum KT8D5.RN2P (9066)
9016
Linie 11 - Pod Jezerkou
17.06.96 - © Michal Režný
9017 CKD
1989
KT8D5
178 265 2008 zum KT8D5.RN2P (9067)
9017
Linie 25 - Vítězné náměstí
26.04.00 - © Michal Režný
9018 CKD
1989
KT8D5
178 269 2007 zum KT8D5.RN2P (9068)
9018
Linie 19 - Krejcárek
13.04.07 - © Marcel Götze
9019 CKD
1989
KT8D5
178 268 2005 zum KT8D5.RN2P (9069)
9019
Linie 1 - Malostranská
28.11.04 - © Petr Špitálský
9020 CKD
1989
KT8D5
178 290 2012 zum KT8D5.RN2P (9070)
9020
Linie 25 - Sparta
12.05.09 - © Marcel Götze
9021 CKD
1989
KT8D5
178 289 2007 zum KT8D5.RN2P (9071)
9021
Linie 3 - Vltavská
26.07.06 - © Marcel Götze
9022 CKD
1989
KT8D5
178 293 2005 zum KT8D5.RN2P (9072)
9022
Linie 3 - Výtoň
10.04.04 - © Thomas Lenhart
9023 CKD
1989
KT8D5
178 287 2010 zum KT8D5.RN2P (9073)
9023
Fahrschule - Výstaviště
25.06.00 - © Michal Režný
9024 CKD
1989
KT8D5
178 255 2006 zum KT8D5.RN2P (9074)
9024
Linie 1 - Petřiny
17.09.05 - © Marcel Götze
9025 CKD
1989
KT8D5
178 256 2009 zum KT8D5.RN2P (9075)
9025
Krejcárek
2001 - © František Zahnáš
9026 CKD
1989
KT8D5
178 259 2007 zum KT8D5.RN2P (9076)
9026
Linie 17 - Strossmayerovo náměstí
25.07.06 - © Marcel Götze
9027 CKD
1989
KT8D5
178 260 2006 zum KT8D5.RN2P (9077)
9027
Linie 3 - Libeňský most
28.07.05 - © Marcel Götze
9028 CKD
1989
KT8D5
178 286 2007 zum KT8D5.RN2P (9078)
9028
Linie 9 - Lazarská
05.07.04 - © Thomas Lenhart
9029 CKD
1990
KT8D5
178 270 2007 zum KT8D5.RN2P (9079)
9029
Ústřední dílny DP
19.12.06 - © Marcel Götze
9030 CKD
1990
KT8D5
178 292 2013 zum KT8D5.RN2P (9080)
9030
Linie 8 - Pražský hrad
05.05.10 - © Marcel Götze
9031 CKD
1990
KT8D5
178 288 2005 zum KT8D5.RN2P (9081)
9031
Linie 24 - Invalidovna
08.07.04 - © Andreas Jörg
9032 CKD
1990
KT8D5
178 294 2004 zum KT8D5.RN2P (9082)
9032
Linie 37 - Trojská
© Petr Špitálský
9033 CKD
1990
KT8D5
178 291 2006 zum KT8D5.RN2P (9083)
9033
Linie 4 - Kotlářka
22.04.95 - © Michal Režný
9034 CKD
1990
KT8D5
178 320 2012 zum KT8D5.RN2P (9084)
9034
Linie 3 - Těšnov
© Petr Špitálský
9035 CKD
1990
KT8D5
178 318 2006 zum KT8D5.RN2P (9085)
9035
Linie 39 - Hlavní nádraží
29.08.03 - © Marcel Götze
9036 CKD
1990
KT8D5
178 324 2012 zum KT8D5.RN2P (9086)
9036
Linie 19 - Kubánské náměstí
19.12.06 - © Marcel Götze
9037 CKD
1990
KT8D5
178 322 2006 zum KT8D5.RN2P (9087)
9037
Linie 3 - Vltavská
06.07.04 - © Thomas Lenhart
9038 CKD
1990
KT8D5
178 326 2008 zum KT8D5.RN2P (9088)
9038
Linie 17 - Sídlište Dáblice
02.03.08 - © Marcel Götze
9039 CKD
1990
KT8D5
178 325 2011 zum KT8D5.RN2P (9089)
9039
Linie 8 - Palmovka
18.08.10 - © Marcel Götze
9040 CKD
1990
KT8D5
178 319 2005 zum KT8D5.RN2P (9090)
9040
Linie 24 - Lazarská
18.09.05 - © Andreas Jörg
9041 CKD
1990
KT8D5
178 321 2007 zum KT8D5.RN2P (9091)
9041
Linie 35 - Palmovka
25.07.05 - © Marcel Götze
9042 CKD
1990
KT8D5
178 323 2013 zum KT8D5.RN2P (9092)
9042
Linie 3 - Lazarská
05.07.04 - © Andreas Jörg
9043 CKD
1990
KT8D5
178 371 2006 zum KT8D5.RN2P (9093)
9043
Linie 3 - Karlovo náměstí
© Petr Špitálský
9044 CKD
1990
KT8D5
178 372 2010 zum KT8D5.RN2P (9094)
9044
Linie 19 - Krejcárek
16.10.07 - © Marcel Götze
9045 CKD
1990
KT8D5
178 373 2007 zum KT8D5.RN2P (9095)
9045
Linie 3 - Lazarská
05.07.04 - © Thomas Lenhart
9046 CKD
1990
KT8D5
178 374 2009 zum KT8D5.RN2P (9096)
9046
Linie 26 - Sparta
14.07.08 - © Marcel Götze
9047 CKD
1990
KT8D5
178 375 2009 zum KT8D5.RN2P (9097)
9047
Linie 19 - Kubánské náměstí
19.12.06 - © Marcel Götze
9048 CKD
1990
KT8D5
178 376 2013 Museumswagen (9048)
9048
Linie 8 - Vltavská
12.04.07 - © Marcel Götze

» 9001-9048 » Vollwerbung          

» nach oben