Home » Fahrzeuge » Tatra T6 » T6A5 (8601-8650)

T6A5 (8601-8650)


» 8601-8650 » 8651-8700 » 8701-8750 » Vollwerbung    

Wgnr. Hersteller/
Baujahr/
Typ
Fabriknr. Bemerkungen Foto Fotoerklärung
8601
CKD
1995
T6A5
179 821
2017 zum MUseumswagen (8601)
8601
Linie 26 - Hradčanská
13.05.11 - © Marcel Götze
8602
CKD
1995
T6A5
179 822
8602
Linie 22 - Brusnice
02.05.10 - © Marcel Götze
8603
CKD
1995
T6A5
179 823
8603
Linie 22 - Lazarská
10.09.07 - © Marcel Götze
8604
CKD
1995
T6A5
179 824
2017 nach Sofia (????)
8604
Linie 22 - Pražský hrad
10.05.09 - © Marcel Götze
8605
CKD
1995
T6A5
179 825
2015 verschrottet
8605
Linie 12 - Anděl
09.09.07 - © Marcel Götze
8606
CKD
1995
T6A5
179 826
8606
Linie 22 - Brusnice
02.05.10 - © Marcel Götze
8607
CKD
1995
T6A5
179 827
2016 nach Charkov (4547)
2017 nach Saltovskoye
8607
Linie 7 - Sídliště Řepy
12.04.07 - © Marcel Götze
8608
CKD
1995
T6A5
179 828
8608
Linie 7 - Nádraží Vršovice
27.09.11 - © Marcel Götze
8609
CKD
1995
T6A5
179 829
2016 nach Sofia (4152)
8609
Linie 9 - Spojovací
02.03.08 - © Marcel Götze
8610
CKD
1995
T6A5
179 830
2016 nach Charkov (4519)
8610
Linie 6 - Nádraží Vršovice
27.09.11 - © Marcel Götze
8611
CKD
1995
T6A5
179 831
8611
Linie 26 - Hradčanská
13.05.11 - © Marcel Götze
8612
CKD
1995
T6A5
179 832
2016 nach Charkov (4520)
8612
Linie 26 - Hradčanská
13.05.11 - © Marcel Götze
8613
CKD
1995
T6A5
179 833
8613
Linie 22 - Pražský hrad
10.05.09 - © Marcel Götze
8614
CKD
1995
T6A5
179 834
2016 nach Sofia (4146)
8614
Linie 22 - Brusnice
02.05.10 - © Marcel Götze
8615
CKD
1995
T6A5
179 835
2016 nach Sofia (4148)
8615
Linie 14 - Lazarská
11.04.07 - © Marcel Götze
8616
CKD
1995
T6A5
179 836
2017 nach Sofia (????)
8616
Linie 14 - Lazarská
11.04.07 - © Marcel Götze
8617
CKD
1995
T6A5
179 837
2016 nach Sofia (4149)
8617
Linie 19 - Želivského
11.05.11 - © Marcel Götze
8618
CKD
1995
T6A5
179 838
2016 nach Charkov (4543)
2017 nach Saltovskoye
8618
Linie 26 - Pražský hrad
05.05.10 - © Marcel Götze
8619
CKD
1995
T6A5
179 839
2017 nach Sofia (????)
8619
Linie 5 - Strossmayerovo náměstí
18.08.10 - © Marcel Götze
8620
CKD
1995
T6A5
179 840
8620
Linie 21 - Přístaviště
13.05.09 - © Marcel Götze
8621
CKD
1995
T6A5
179 896
8621
Linie 22 - Brusnice
14.07.08 - © Marcel Götze
8622
CKD
1995
T6A5
179 897
2017 nach Sofia (????)
8622
Linie 22 - Brusnice
14.07.08 - © Marcel Götze
8623
CKD
1995
T6A5
179 898
2016 nach Charkov (4532)
2017 nach Saltovskoye
8623
Linie 26 - Hradčanská
13.05.11 - © Marcel Götze
8624
CKD
1995
T6A5
179 899
2016 nach Sofia (4143)
8624
Linie 20 - Lihovar
05.05.14 - © Marcel Götze
8625
CKD
1995
T6A5
179 900
8625
Linie 7 - Anděl
14.07.11 - © Marcel Götze
8626
CKD
1995
T6A5
179 901
8626
Linie 4 - Palackého náměstí
30.04.12 - © Marcel Götze
8627
CKD
1995
T6A5
179 902
2016 nach Sofia (4144)
8627
Linie 6 - Kubánské náměstí
30.05.05 - © Andreas Jörg
8628
CKD
1995
T6A5
179 903
2016 nach Sofia (4140)
8628
Linie 4 - Anděl
30.04.12 - © Marcel Götze
8629
CKD
1995
T6A5
179 904
8629
Linie 12 - Lihovar
05.05.14 - © Marcel Götze
8630
CKD
1995
T6A5
179 905
8630
Linie 4 - Palackého náměstí
26.09.11 - © Marcel Götze
8631
CKD
1995
T6A5
179 906
2016 nach Charkov (4534)
2017 nach Saltovskoye
8631
Linie 7 - Anděl
02.05.10 - © Marcel Götze
8632
CKD
1995
T6A5
179 907
2016 nach Sofia (4147)
8632
Linie 12 - Anděl
13.07.08 - © Marcel Götze
8633
CKD
1995
T6A5
179 908
8633
Linie 20 - Lihovar
05.05.14 - © Marcel Götze
8634
CKD
1995
T6A5
179 909
2016 nach Charkov (8634)
8634
Linie 26 - Pražský hrad
05.05.10 - © Marcel Götze
8635
CKD
1995
T6A5
179 910
8635
Linie 20 - Malostranské nám.
08.07.04 - © Wolfgang Wellige
8636
CKD
1995
T6A5
179 911
8636
Linie 26 - Brusnice
02.05.10 - © Marcel Götze
8637
CKD
1995
T6A5
179 912
8637
Linie 6 - Újezd
25.07.06 - © Marcel Götze
8638
CKD
1995
T6A5
179 913
2016 nach Sofia (4155)
8638
Linie 7 - Nádraží Vršovice
27.09.11 - © Marcel Götze
8639
CKD
1995
T6A5
179 914
2017 nach Kiew (8639)
8639
Linie 7 - Nádraží Vršovice
27.09.11 - © Marcel Götze
8640
CKD
1995
T6A5
179 915
2016 nach Sofia (4151)
8640
Linie 26 - Hradčanská
13.05.11 - © Marcel Götze
8641
CKD
1995
T6A5
179 946
8641
Linie 14 - Sídlišté Barrandov
18.10.07 - © Marcel Götze
8642
CKD
1995
T6A5
179 947
8642
Linie 14 - Sídlišté Barrandov
18.10.07 - © Marcel Götze
8643
CKD
1995
T6A5
179 948
2017 abgestellt
8643
Linie 26 - Pražský hrad
05.05.10 - © Marcel Götze
8644
CKD
1995
T6A5
179 949
2016 nach Charkov (8644)
8644
Linie 12 - Libeňský most
19.12.06 - © Marcel Götze
8645
CKD
1995
T6A5
179 950
8645
Linie 12 - Lihovar
05.05.14 - © Marcel Götze
8646
CKD
1995
T6A5
179 951
8646
Linie 9 - Olšanské hřbitovy
15.07.08 - © Marcel Götze
8647
CKD
1995
T6A5
179 952
8647
Fahrschule - Orionka
05.03.08 - © Marcel Götze
8648
CKD
1995
T6A5
179 953
8648
Linie 26 - Hradčanská
13.05.11 - © Marcel Götze
8649
CKD
1995
T6A5
179 954
2016 nach Charkov (4556)
2017 nach Saltovskoye
8649
Linie 9 - Národní třída
26.07.05 - © Marcel Götze
8650
CKD
1995
T6A5
179 955
2016 abgestellt
8650
Linie 26 - Špejchar
18.08.10 - © Marcel Götze

» 8601-8650 » 8651-8700 » 8701-8750 » Vollwerbung    

» nach oben